DE VERENIGING

Visie

TTV Amsterdam heeft een duidelijke visie:

 • Iedereen is welkom!
 • Het opleiden van jeugd staat voorop.
 • We leren kinderen niet alleen tafeltennissen, we willen ze ook normen en waarden meegeven: respect, sportiviteit, eerlijkheid, discipline, plezier.
 • Breedtesport en topsport zijn verbonden met elkaar. Topsport is een logisch gevolg van onze professionele opleiding.
 • Kinderen uit de eigen opleiding stromen door naar de senioren. Eventuele eredivisieteams worden in principe gevormd uit zelfopgeleide spelers. Wij zoeken geen kinderen of senioren van andere clubs om onze vereniging sterker te maken; wij maken onze eigen spelers sterk! Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen als die in het belang zijn van onze eigen spelers.
 • Het belang van de vereniging gaat altijd voor het belang van een ploeg of individu.

 

Het bestuur

Het bestuur van TTV Amsterdam bestaat uit een aantal enthousiaste leden die samen ervoor zorg dragen dat de jeugd voorop staat en dat er ruimte is voor groei.

Naam

Theo Quast
Hanna Kruijshaar
Robert Helle
Jurgen Tas

Extra

Functie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen

Email adres

voorzitter@ttvamsterdam.nl
secretaris@ttvamsterdam.nl
penningmeester@ttvamsterdam.nl 

 

Yana Timina
Tanja Helle
Hanna Kruijshaar
Hanna Kruijshaar

Trainster
Toernooi coordinator
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris


tahelle@outlook.com
ledenadmin@ttvamsterdam.nl
ledenadmin@ttvamsterdam.nl

De statuten

 U kunt een kopie van de statuten opvragen via onze contactpagina.

Omgangsregels

Bij TTV Amsterdam staat sportiviteit op de eerste plaats en om dit te waarborgen hebben we te maken met omgangsregels. De regels gelden niet alleen voor de spelende jeugd, maar ook voor de begeleiders en/of ouders van de jeugd. Wij hechten hier veel waarde aan en zetten ons in om deze te handhaven.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
Close Menu